Klasa pożarnicza „Bezpieczeństwo pożarowe”

Klasa pożarniczaWiedza zdobyta w klasie pożarniczej pozwoli Ci kontynuować naukę w szkołach służb pożarniczych oraz cywilnych uczelniach wyższych.

W trakcie nauki:

 • Poznasz zawód strażaka, mechanizm rozwoju pożaru i zagrożenia podczas działań ratowniczych,
 • Nauczysz się obsługiwać sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
 • Nabędziesz umiejętność ratowania i ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony,
 • Poznasz zasady postępowania podczas akcji ratowniczych,
 • Nauczysz się zachowań w sytuacjach ekstremalnych i wykształcisz u siebie cechy przywódcze
 • Zdobędziesz wiedzę prawną regulującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.


Po ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • Organizacja OSP  i ochrony ludności.
 • Służba wewnętrzna, musztra.
 • Sprzęt ratowniczy, sprzęt gaśniczy.
 • Proces spalania, rozwój pożaru.
 • Zadania strażaków w zastępie,  podstawy organizacji ekipy.
 • Taktyka gaszenia pożarów, gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
 • Ratowniczy sprzęt medyczny, sprzęt ochrony dróg oddechowych.
 • Łączność i alarmowanie.


Pokazy z Dnia Otwartego 2013


 

Ślubowanie 2011

 

BOLIMÓW 07.06.2011

 

Żyrardów 2011

 

Auto-złom Guzów 04.10.2011

 

straż 23XI2010

 

Parada

 

Auto- złom 2010

 

Częstochowa


      
Comments